Наша Команда

Брагина Виктория Игнасовнапрезидент БФ "Виват, Инвест!"

Беневоленская Елена Александровна - учредитель БФ "Виват, Инвест!"